245365386_10225676558650743_8167205741280451329_n

ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ И ОБРАЗОВАЊЕ СОНТА

је удружење које се бави креативним стваралаштвом, едукацијом и унапређењем живота младих

СТВАРАМО БОЉУ ЗАЈЕДНИЦУ

кроз креирање културних и образовних програма за децу и младе и локално становништво, заговарање за њихов бољи положај и јачање капацитета носиоца промена у руралним заједницама

НАЈПОЗНАТИЈИ резултати

RUrAL YOUTH WORK

ЦЕКОС је 2019. године иницирао стратешки приступ развоју омладинског рада у руралним крајевима Србије и од тада до данас реализовано је низ пројеката са партнерима и унапређен је положај младих у многим селима.

ФЕСТИВАЛ НЕДЕЉА ПОЗОРИШТА

Од 2015. године традиоционално у јуну организујемо једнонедељни фестивал са циљем унапређења локалне културне понуде, промоције стваралашта младих и културне сарадње

Омладински клуб Сонта

2020. године откупили уз помоћ донација грађана простор у ком смо до тад радили и претворили га у омладински клуб који се користи за различите активности.