Контакти

Никола Добријевић, председник организације


имејл: nikoladobrijevic@cekos.org.rs

телефон: +381 69 381 3609

Вукана Мацура, координаторка програма


имејл: vukanamacura@cekos.org.rs

телефон: +381 69 551 7455

Јелена Шегрт, координаторка програма


имејл: jelenasegrt@cekos.org.rs,

телефон: + 381 63 893 1128

Ема Антић, асистенткиња на програмима


имејл: emaantic@cekos.org.rs

телефон: + 381 69 381 3690

Слађана Влатковић, извршна директорка


имејл: sladjanavlatkovic@cekos.org.rs

телефон: + 381 69 381 3600