Пројекти у заједници

Поред реализације основних програма, ЦЕКОС спроводи и појединачне пројекте из области оснаживања и развоја медија, руралног омладинксог рада и оснаживања капацитета заговарача промена у локалним заједницама.

Учесталост пројеката зависи од расположивих донаторски програма и  грант средстава.