Бринемо о деци и младима

Кроз стално унапређење и развој програма за децу и младе тежимо ка томе да понудимо квалитетне активности за провођење слободног времена и едукацију.

Заговарамо за промене

Кроз сарадњу са школама, институцијама, удружењима и свим релевантним актерима покушавамо да утичемо на промене најпре стратешких ствари, потом промене пракси а на крају и уверења који се тичу како младих тако и друштва у целини.

Наши резултати

ПРОЈЕКТИ

У досадашњем раду реализовали смо преко 25 пројеката који су финансирани од различитих локалних, националних и међународних донатора.

Радна места

ЦЕКОС јесте организација унутар које постоје три стална одржива радна места.

ПАРТНЕРСТВА

Кроз свој рад ЦЕКОС је остварио преко тридесет различитих парнерстава са различитим институцијалма, удуржењима, медијима, приватним компанијама итд.

РЕКЛИ СУ О НАМА...

,,Интересантно је како протоком времена мотивација младих и оних који су покренули целокупан програм не јењава већ напротив расте и шири се на различита поља. Уверена сам да је ЦЕКОС та организцаија која може да понуди разлог за мотивацију младих на останак у својој средини."
Милка Баста
Психолошкиња у Центру за социјални рад Апатин
,,ЦЕКОС јесте једна од ретких организација која од почетка свог рада све своје пројекте и програме базира управо на потреби младих који долазе из руралних подручја. Самим тим организација успева да оствари резултате који су веома битни и видљиви у локалним заједницама"
Његош Вујадиновић
Учесник на пројектима